Към Продукти

Органичен сертифициран Биотор STARSOIL

 • Позволен за използване в Биоземеделието
 • Продукт отговарящ на нормите в Биодинамичното земеделие
 • Продукт без наличие на ГМО
  Разфасовки:
  чували от 25кг. върху пале от 1500кг.
  Big bag от 500кг. Характеристики -хомогенизирани пелети с цилиндрична форма с диаметър 3-4мм. и дължина 5-7мм.

Органичен сертифициран Биотор STARSOIL

STARSOIL е формулиран на базата на органична материя от растителен произход и животински изпражнения подложени на процес на ферментация/ хумификация в продължение на 9 месеца за да може да се гарантира липсата на евентуални нежелани семена от плевели. Към края на процеса биват инкорпорирани микориза(Glomus Intraradicens) + селекционирани микроорганизми,от които постоянно присъствие има Trichoderma spp ( Harzianum) и Rizosvera.

Ползи от използването на STARSOIL

 • Почвите имат нужда от активност за да поддържат и по възможност да подобряват във времето своето плодородие. Това ще позволи на културите да дадат по-висок добив с по-добро качество. Поради тази причина трябва да се обърне внимание не само при храненето на растенията в тесен смисъл,но и в предпазването на почвения слой като например от:
  -липса на органична материя
  -прекалена оксидация на повърхността.
  -ниска биологична активност.
  -сбиване (оплътняване).
  Със своята формулировка STARSOIL се явява като ефективен естествен подобрител на почвения слой,а също така и храна за растенията.

Препоръчителни дози и начин на употреба:

STARSOIL се препоръчва при терени, които се нуждаят от съживяване на биологичната активност: терени в които след изкореняване на стари овощни насаждения ще бъдат създадени нови овощни градини, терени които страдат от умора на почвения слой причинена от използването на едни и същи култури, терени подложени на често презасаждане на зеленчукови култури с цикъл от 50-90 дни,терени като овощни градини и лозя при които не се извършва почвообработка (постоянно затревени) които се косят или мулчират .

Есенно-зимни зърнени култури:

Продуктът се разпръсква равномерно в доза от 200кг./дкр. с последваща обработка на почвата при максимална дълбочина от 25см. Период наторовнасяне- преди сеитба.

Зеленчукови култури:

Продуктът се разпръсква равномерно в доза от 200кг./дкр с последваща почвообработка на максимална дълбочина от 25см. Най-добър момент за торовнасяне е след разораване и преди последната почвообработка (фрезоване) преди засяване или разсаждане.
Когато културите са съсредоточени в лехи тунели дозата се редуцира до 100 кг./дкр.

Овощни градини и лозя:

Продуктът се разпръсква равномерно в доза от 200кг/дкр. Торовнасянето се извършва непосредствено преди есенната обработка на почвата.
При затревени площи торенето се извършва рано напролет при повишена влажност и преди косене или мулчиране на тревата.

При засаждане на дървета: - Продуктът се поставя в ямката по 40-60гр. като се разбърква с почва.

При подготовка на торо-почвена смес: 10-15кг. продукт се разбърква е 1 куб.м. почва, след което се оставя да отлежи няколко часа.

Състав и средно % съдържание на елементи в STARSOIL:

Микориза -0,2 %
Бактерии от Rizosvera -12x10 на осма UFC/g.
Trichoderma - 1x10 на шеста UFC/g.
Влажност (H2O)-16-22%
Органичен въглерод (С) -28-30%
Органична материя -56-60%
Хуминов/Фулвен Въглерод - 7%.
Органичен азот (N) -3%
pH - 7.5
Специфична маса- 0,6-0,7кг/л.