Към Продукти

Органо-минерален тор (SETI)

Разфасовки: чували по 25 кг.

върху палета от 1500 кг.

Биг - бег: по 500 кг.

Характеристики:

 • Хомогенизирани пелети с цилиндрична форма с диаметър около 3-4мм. и дължина около 5-7мм.
 • Органичната материя в SETI е преминала през период на естествена ферментация от 9 месеца в контролирана среда.
 • Азотът присъства в две форми: минерален - за бързо освобождаване; органичен - за постепенно отдаване и усвояване от растението.
 • Фосфорът е високо разтворим и готов за усвояване от растението.
 • Калият (в сулфатна форма), играе важна роля за намаляване чувствителността на растенията към хлор.
 • Магнезият има особена роля в усвояването и транспортирането на фосфатите в растенията.
 • Сярата помага за образуването на азота, деленето на клетките и образуването на хлорофил. Спомага за по - силен растеж.

SETI е предназначен както за зърнено-житните култури поставен в предсеитбената обработка, така и за зеленчукови култури и пролетно торене на всички овощни видове.
След полагане на SETI, най - добри резултати се получават като се направи обработка на почвата.
Дълбочината на обработката може да бъде от 2-15 см. при зърнени и зеленчукови култури и 10-15 см. при овощни култури.

Средно съдържание на елементи в SETI:

 • (N) - общ азот 7%
 • (N) - органичен азот 1.5%
 • (N) - амониев азот 5.5%
 • (P2О5) - фосфор 15%
 • 2О) - Калий (водоразтв.) 5%
 • (MgO) - Магнезий (водоразтв.) 2%
 • (SO3) - Сяра(водоразтв.) 7%
 • (C) - Въглерод (органичен) 10%
 • Органична материя 20%

Дози, начин и момент на внасяне на SETI:

Есеннозимни житни култури -> 40-60 кг./дкр.: Непосредствено преди сеитба с последващо обработка на почвата.

Царевица и слънчоглед -> 50-60 кг./дкр.: Преди сеитба с последваща обработка на почвата.

Зеленчуци на открито -> 50-70 кг./дкр.: Преди разсаждане с последваща обработка на почвата и поливане.

Оранжерийни зеленчуци -> 80-150 кг./1000 м2.: Преди разсаждане с последваща обработка на почвата и поливане.

Овощни градини -> 50-80 кг./дкр.: 10-15 дни преди цъфтеж с последваща обработка на почвата.

© BioTorove BG. Всички права запазени.  |   Изработено от napravimi.site