Към Продукти

NATURAL HUMIC

BIO                                                                    

Разрешен за използване
В биологично земеделие
Не съдържа компост от отпадъци
Гаранция за неналични замърсители
OGM
FREE
Без ГМО
Съдържа - селекционирана материя от
растителен произход + говежда и птича тор.

Характеристика

Съставна част: микс от растителна материя, говежда и птича тор. Производствения цикъл на NATURAL HUMIC е с продължителност от около 6 месеца, като на края се получава материя, която да бъде в равновесие с почвения слой. / няма допълнителна ферментация, образуване на плесен и засоляване от амоняк/ Препоръчителната минимална доза е  от 100 кг./дек.

Разфасовки: чували от 25кг.върху палета от 1500 кг. и Биг Бег – 500 кг.

Период на торо-внасяне и препоръки:

NATURAL HUMIC представлява универсален продукт, който се използва при подготовка на почвения слой при зеленчукови култури, овошки и зърнени култури. Особено в случай когато почвата се нуждае от органична материя.

 • Преди оран: Продукта бива разпръснат на повърхността и после се разорава на дълбочина 25-30 см. Като по този начин се възвръща биологичния живот в горния почвен слой./ преди всичко при терени с повишени показатели на варовик/ Препоръките са за подготовка на  терени, където ще бъдат засяти с есенно-зимни зърнени култури, царевица и слънчоглед.
 • При засаждане овощни дървета: продуктът се поставя в дупката като се размесва с част от  почвата. Корените не трябва да имат пряк контакт с продукта
 • Подготовката на почвата преди засяване или разсаждане на зеленчукови култури: разпръсква се необходимото количество продукт около 20 дни по-рано, след което се прави почвена обработка на около 10-15 см. + поливка, за активиране действието на тора.

Средно съдържание на елементи %

 • Влажност (H2O): 12-15%
 • Хумифицирана органична материя: 43-45%
 • Въглерод (C) органичен: 25-26%
 • Ph: 7.5-8
 • Общ Азот (N): 2.4-2.6%
 • Органичен Азот (N): 2.0-2.2%
 • Фосфор (P2O5): 1.00-1.5%
 • Калий: 1.00-1.5%
 • Хуминови + фулвни киселини: 7%
 • Соленост: 6.3 Ds/m
 • Специфична маса: 0.5-0.6 кг/литър
 • Микроелементи:
  • Манган (Mn): 350 мг/кг
  • Бор (B): 25 мг/кг
  • Кобалт (Co): 10 мг/кг
  • Молибден (Mo): 50 мг/кг
  • Мед (Cu): 130 мг/кг
  • Цинк (Zn): 210 мг/кг.