Към Продукти

Органичен сертифициран био тор - FERTILPOLLINA

Разфасовки - чували по 25 кг.
върху палета от 1500 кг.
Биг-бег - по 500 кг.

Характеристики:

 • Хомогенизирани пелети с цилиндрична форма с диаметър около 3-4 мм. и дължина около 5-7 мм.
 • Произхожда от птичи екскременти, които са селектирани и преминали процес на естествена ферментация и сушене от минимум 5 месеца.
 • Продуктът не е преминал през никакви процеси на принудително (изкуствено) изсушаване, поради което е много богат на живи микроорганизми, които са нужни за живота в почвата.
 • Един от най-комплексните продукти съществуващи на пазара, съдържащ хранителни вещества и способстващ забележително за подобряването на структурата и почвеното плодородие.
 • Благодарение на естествената ферментация не съдържа остатъчни антибиотици, които може да овредят почвата и културата.

Хранене на растенията:

 • Продуктът е удачен за хранене на всички видове растения при всички видове почви.
 • Най-добри резултати се получават когато веднага след полагането на продукта се извърши обработка на почвата - при предсеидбена или едновременно със сеидбата обработка, както и при есенно-зимната оран при овощни градини. Дълбочината на обработката варира от 2-15 см. при зърнени и зеленчукови култури и 10-15 см. при дървестни култури.

Средно съдържание на елементи:

pH -> 6-7

 • (N) - Азот (органичен) 2-3%
 • (P2O5) - Фосфор 2-3%
 • 2О) - Калий 1-2%
 • (MgO) - Магнезий 1%
 • (SO3) - Сяра 1%
 • (B) - Бор 20 мг./кг.
 • (C) - Въглерод (органичен) 25-28%
  • Фулвни киселини 9%
  • Хуминови киселини 10%

Дози, начин и момент на внасяне на FERTILPOLLINA:

Житни култури, ечемик, ориз -> 100-150 кг./дкр.

Царевица, цвекло, тютюн -> 120-150 кг./дкр.

Оранжерийни зеленчуци -> 100-300 кг./дкр.

Плодни дървета -> 0,5-4 кг./ на дърво

Лозя -> 0,5-3 кг./ на корен

При използване на FERTILPOLLINA за растенията се постига:

 • По - добро усвояване на хранителни вещества, които за нетретирани растения са недостъпни.
 • Отстранява се състоянието на вялост в развитието, липсата на прираст, абортиране и окапване на цветовете.
 • Значително се намалява действието на неблагоприятните фактори като - студ, топлина, суша, както и се увеличава резистентността срещу вируси, бактерии, гъби и др.