bio-fertilizer

Азотфиксиращи биоторове

Азотфиксиращи биоторове: Важни участници в устойчивата земеделие Устойчивото земеделие е тема, която става все по-актуална в съвременния свят, тъй като нараства осведомеността за необходимостта от опазване на околната среда и поддържане на природните ресурси. В този контекст, азотфиксиращите биоторове заемат особено важно място в селското стопанство, като представляват ценен и устойчив метод за обогатяване на […]
Виж повече